download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

De wereld om ons heen, onze gedeelde zorg

Geleid door onze better together-aspiratie streven we er onophoudelijk naar om de voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen. We doen dit door voortdurend superieure waarde te creëren voor onze klanten wereldwijd.

Met deze visieverklaring heeft Bekaert expliciet haar speelveld vastgelegd: het beschrijft wat we willen zijn, waar we willen concurreren en investeren en hoe we onszelf willen onderscheiden. 

better together beschrijft de unieke samenwerking binnen Bekaert en tussen Bekaert en haar stakeholders. We willen voor ieder van hen langetermijnwaarde creëren en investeren in duurzame businesspartnerschappen. 

 

Onze waarden maken ons tot wie we zijn en geven richting aan onze acties. We voeren business op een maatschappelijk verantwoorde en ethische wijze. Voor ons gaat duurzaam ondernemen over economisch succes, de veiligheid en ontwikkeling van medewerkers, duurzame relaties met onze businesspartners, verantwoordelijkheid voor het milieu en sociale vooruitgang. Op die manier vertaalt Bekaert duurzaam ondernemen in een voordeel voor alle stakeholders.

Onze duurzaamheidsinspanningen en -activiteiten zijn gericht op de belangen van al onze stakeholders: medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners, lokale overheden en de gemeenschappen waarin we actief zijn. We doen dit op een gestructureerde manier en hebben onze verbeterambities omgezet in duidelijke doelen op korte en langere termijn.

Duurzaamheidsstandaarden

Bekaerts duurzaamheidsrapport 2018 werd samengesteld volgens de GRI Sustainability Reporting Standards Core optie. Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profit organisatie die economische, milieugerelateerde en maatschappelijke duurzaamheid bevordert. 

Bekaert werd opgenomen in het Ethibel Excellence Investment register. Deze selectie door Forum Ethibel geeft aan dat het bedrijf beter presteert dan het gemiddelde in zijn sector op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2018 werd Bekaert ook erkend door opname in de Ethibel Excellence Index (ESI) Europe - een referentiecriterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo Eiris' onderzoek - en in Kempen SRI.

In 2018 analyseerden de ratingagentschappen MSCI en ISS-oekom de ecologische, sociale en governance prestaties van ons bedrijf op basis van de publiek beschikbare informatie. Hun rapporten worden gebruikt door institutionele investeerders en financiële dienstverleners. 

 
Voor het tweede jaar op rij kreeg Bekaert het gouden erkenningsniveau van EcoVadis toegekend, een onafhankelijk bureau voor duurzaam ondernemen waarvan de methodologie op internationale CSR-normen gebaseerd is. Het bureau stelt dat Bekaert gelijk of beter presteert dan 99% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in dezelfde sector. 

Als antwoord op de groeiende interesse doorheen de toeleveringsketen om rond de ecologische voetafdruk van activiteiten en logistiek te rapporteren, werkt Bekaert ook mee aan de bevragingen van CDP (vroeger bekend als het Carbon Disclosure Project) omtrent de klimaatverandering en de toeleveringsketen. Voor 2018 ontving Bekaert een C score voor haar toeleveringsketen, wat beter is dan het sectorgemiddelde.

CSR logos