download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

Beste lezer,

Op gebied van financiële prestaties was 2018 zeer teleurstellend. Onze resultaten lagen ver onder de doelstellingen en hebben onze succesvolle margeverbeteringstrend van de afgelopen jaren tenietgedaan. Ondanks een zwakkere groei van het bbp in 2018, veroorzaakt door handelsspanningen en andere politieke en economische onzekerheden, hebben we 5% geconsolideerde omzetgroei geboekt en overschreed onze gezamenlijke omzet voor het eerst de kaap van € 5 miljard. 

Desondanks zijn we er niet in geslaagd deze groei om te zetten in incrementele winstgevendheid. Onderliggende EBIT bedroeg € 210 miljoen, of een marge op omzet van 4,9%, terwijl de gerapporteerde EBIT met € 147 miljoen en een marge van 3,4% ver onder het niveau van de voorbije jaren lag. We pakken alle business-elementen binnen onze controle aan om onze financiële prestaties duurzaam te herstellen zodat we onze groeistrategie verder kunnen nastreven.

We erkennen dat onze toewijding om waarde voor onze stakeholders te creëren de bredere economische, milieugerelateerde en sociale impact op onze activiteiten in acht moet nemen. Daarom houden we in alle aspecten van onze activiteiten rekening met de belangen van onze klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, gemeenschappen en andere stakeholders. We voeren en groeien onze business op een duurzame manier zodat al onze stakeholders er baat bij hebben. 

Onze onderneming creëert economische waarde via werkgelegenheid, investeringen, dividenden en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden. We werken samen met klanten en leveranciers om producten en processen te ontwikkelen die bijdragen aan een schoner milieu. We communiceren met lokale overheden op een transparante, constructieve manier en streven ernaar om in de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn een loyale, verantwoordelijke partner te zijn.

Bekaert kent een lange geschiedenis van succes en we willen zo snel mogelijk terugkeren naar de positieve groei die we vooropgesteld hebben in onze strategie en die we tot voor kort behaalden. We zijn ervan overtuigd dat onze versnelde transformatie-drive en de verbeteringsmaatregelen die we nemen ons in staat zullen stellen om de onderliggende EBIT-marge opnieuw boven 7% te brengen op de middellange termijn. 

Onze bedrijfswaarden maken ons tot wie we zijn en geven wat we doen een duidelijke richting. We voeren business op een sociaal en ethisch verantwoorde wijze. We hebben onze duurzaamheidsambities naar duidelijke doelstellingen vertaald zodat we een positieve bijdrage leveren aan onze medewerkers, het milieu, en de maatschappij als geheel.

We willen onze klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun blijvend vertrouwen. En we willen onze medewerkers bedanken voor hun toewijding en drive om nieuwe uitdagingen te trotseren en onze doelen te bereiken. 

 
Matthew Taylor and Bert De Graeve
 
Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur - Matthew Taylor,Gedelegeerd Bestuurder