download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

Het milieu

We hechten belang aan zorg voor het klimaat en streven naar een circulaire economie: we ontwikkelen en installeren productie-uitrusting die het energieverbruik vermindert en recyclage optimaliseert. We maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energiebronnen en voorkomen lozingen van onbehandeld afvalwater en afval.

We streven er voortdurend naar om processen te ontwikkelen die minder materiaal gebruiken, ons energieverbruik reduceren en afval verminderen.

Onze zorg voor het milieu wordt op drie deelaspecten toegepast:

 • nieuwe, milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd
 • preventie- en risicobeheer
 • de ontwikkeling van producten die bijdragen aan een schoner milieu

1 Nieuwe, milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd

Het is onze ambitie om milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd te ontwikkelen. We doen dit door het implementeren van wereldwijde initiatieven gericht op een lager energieverbruik en verminderde CO2-uitstoot, en door het gebruik van duurzame infrastructuur in al onze nieuwe fabrieken.

 • Verantwoord energieverbruik is een voortdurende zorg bij Bekaert. Sinds 2015 voert Bekaert het Bekaert Manufacturing System (BMS) in, een transformatieprogramma gericht op productie-uitmuntendheid waarbij rekening wordt gehouden met maatregelen voor een lager energieverbruik. Hoewel Bekaerts energieverbruik ten opzichte van 2017 gestegen is door de groei van de business en een verandering in de productmix naar meer energie-intensieve producten, waren we in staat om de toename van energieverbruik te beperken. Het BMS Energie Programma heeft bijgedragen tot een terugkerende energiebesparing van 410 GWh/jaar in vergelijking met 2015.  
 • De energie-intensiteitsratio bleef gelijk, enerzijds door uitbreidingen in fabrieken met productieprocessen die energie-intensiever zijn en anderzijds door volumedaling in andere fabrieken waardoor de noemer verkleint. 
 • Details van de feitelijke en beoogde waarden worden hieronder beschreven in 'Milieugegevens'
 • Alle productiefaciliteiten van Bekaert zijn uitgerust met ledlampen.  (GRI 302-4)
 • In 2018 was 37% van onze elektriciteit afkomstig van herbruikbare energiebronnen.  De slaagkans om energie van hernieuwbare bronnen aan te kopen, is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke bronnen en van data daarover. In België, Brazilië, Canada, Colombia, Ecuador, Peru, Slovakije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk is 100% van het elektriciteitsverbruik van Bekaert afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, een sprong voorwaarts in het verminderen van onze CO2-voetafdruk. Bekaert heeft als doel om in 2020 40% van de elektriciteitsbehoefte van hernieuwbare energiebronnen te halen en in 2025 55%.  (GRI 302-1)

Landen waar 100% van Bekaerts elektriciteitsverbruik afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen:

 • Vanwege het toegenomen aandeel van hernieuwbare energiebronnen konden we onze broeikasgassenintensiteitsratio voor elektrische energie in 2018 met 6% verminderen in vergelijking met 2017, waaruit blijkt dat we goed op weg zijn om ons doel te bereiken.
  Sinds 2018 levert een regionale Biomassa Energie Centrale oververhit water aan onze fabriek in Spanje. Hierdoor werd een derde van de CO2-uitstoot in onze fabriek geëlimineerd. 
 • In onze fabrieken in India (Ranjangaon) en China (Weihai) installeerden we een waterzuiveringssysteem zonder vloeistoflozingen. Bijgevolg worden alle industriële afvalwaterstromen daar gerecycled en hergebruikt.

2 Preventie en risicobeheer 

Preventie en risicobeheer spelen een belangrijke rol in Bekaerts milieubeleid. Dit omvat maatregelen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging, verantwoord gebruik van water en een wereldwijde ISO14001-certificering. (GRI 102-11)

 • Verantwoord gebruik van water is een blijvende prioriteit. We volgen ons waterverbruik voortdurend op en hebben programma’s geïmplementeerd die erop gericht zijn om waterverbruik op lange termijn te verminderen. (GRI 102-11)
 • In 2018 waren 93% van de Bekaert-fabrieken wereldwijd ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 maakt deel uit van de internationaal erkende ISO 14000-norm die praktische tools aanbiedt aan bedrijven om hun milieuverantwoordelijkheden te beheren. ISO 14001 legt de nadruk op systemen voor milieubeheer. De certificatie van alle Bekaert-fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die aan de consolidatieperimeter toegevoegd worden. Bekaert ontving ook op groepsniveau een certificaat voor ISO 14001 en ISO 9001. De ISO 9000-familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement.
 • Bekaert voldoet aan de Europese RoHS-verordening inzake gevaarlijke stoffen.

3 We ontwikkelen producten die bijdragen tot een schoner milieu

Bekaert ontwikkelt producten die bijdragen tot een schoner milieu. Ecologie is een aspect dat reeds vanaf de R&D-fase van nieuwe producten in beschouwing genomen wordt. In veel gevallen vormt het zelfs een drijfveer in productontwikkeling.

Bekaerts gamma van staalkoord met super- en ultrahoge treksterkte om banden te versterken is hier een voorbeeld van. Met deze staalkoordtypes kunnen bandenmakers banden produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en lagere rolweerstand. Deze revolutie zorgt voor een vermindering van 15% van het totale gewicht van de band waardoor de CO2-emissies van een voertuig met 250 kg dalen, wat gelijk staat aan een globale daling van 850 miljoen kg CO2 per jaar. 

(GRI 305-5 scope 3)

Het Belgische Solar Team helpen om de 2018 Latin American Carrera Solar Atacama race in Chili te winnen

Het Belgische Punch Powertrain Solar Team heeft de vermaarde Latin American Carrera Solar Atacama race in Chili gewonnen.

De stuurinrichting van hun zonnewagen, gebouwd door een team studenten van de KU Leuven, is uitgerust met een advanced cord van Bridon-Bekaert Ropes Group. 

De zonnerace wordt beschouwd als de meest extreme in zijn soort, zowel wat betreft de race zelf als de weersomstandigheden. In totaal werd 2 577 km afgelegd van de hoofdstad Santiago naar Arica in het noorden van het land. De route liep langs bergtoppen in de Andes zo'n 3 430 meter boven het zeeniveau, en door de Atacama woestijn.

De bekwame navigatie van de auto was een van de cruciale elementen in deze succesvolle race en werd mogelijk gemaakt door een advanced cord in de stuurinrichting.

Milieugegevens

Energie (GRI 302-1) (1)

Totaal energieverbruik = 5 279 GWh 

Waarvan:

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 3 300 GWh
 • Thermische energie (stoom en gas) = 1 979 GWh

Energie-intensiteitsratio(1)(GRI 302-3)

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 956 KWh/ton.   
 • Thermische energie (stoom en gas) = 573 KWh/ton.

Gebruikte methode: de energiegegevens worden gemonitord in een centrale database. 

Hernieuwbare energie:

In 2018 was 37% van onze elektriciteit afkomstig van herbruikbare energiebronnen.

Bekaert heeft doelen opgesteld om het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen voor de middellange termijn (2020) en de langere termijn (2025).

Bekaert wil het aandeel van hernieuwbare energie verhogen tot respectievelijk 40% (2020) en 55% (2025).

CO2(1)

De CO2-voetafdruk wordt berekend op basis van het landspecifieke KWh naar CO2 -conversiefactoren per individueel land zoals vermeld in de “International Energy Agency” CO2 conversienormen van 2016-2017-2018.

Broeikasgassen uitstoot van ingekochte elektriciteit en andere soorten energie  (GRI 305-2)

Scope 2-uitstoot:

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 1 474 717 ton CO2
 • Thermische energie (stoom en gas) = 364 209 ton CO2

Intensiteitsratio van de broeikasgassen(2)(GRI 305-4)

 • Elektrische energie (incl. koeling) = 438 kg CO2/ton.
 • Thermische energie (stoom en gas) = 105 kg CO2/ton.

Als we onze inspanningen en onze doelstellingen om het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen te verhogen meenemen in de berekening, zal onze uitstoot van broeikasgassen dalen met 7% in 2020 en 25% in 2025 ten opzichte van het referentiejaar 2015 (zie de doelstellingen en de verklarende woordenlijst). 

Deze doelen worden geherformuleerd na de evaluatie van de resultaten van studies van externe deskundigen en aan het tempo van gefaseerde investeringen. 

Water(1)

(GRI 303-1) 

Opname van water (GRI 303-3)

Totale wateropname bedraagt 10 276 megaliter (ML) waarvan 6 055 ml uit gebieden met waterstress (3).
Opname van zoetwater per bron: 

 • Oppervlaktewater: 800 ML waarvan 544 ML uit gebieden met waterstress
 • Grondwater: 2 969 ML waarvan 1 016 ML uit gebieden met waterstress
 • Water van derden (stoom/heet water): 6 507 ML waarvan 4 494 ML uit gebieden met waterstress

We onderzoeken de mogelijkheden om de terugtrekkingsbron van ons door derden gekochte water te rapporteren.

Lozing van afvalwater (GRI 303-4 + GRI 303-2)

Het totale volume geloosd afvalwater na afvalwaterzuivering bedraagt 3 838 ML waarvan 1 698 ML naar gebieden met waterstress.
Bestemming van het geloosde afvalwater: 

 • Oppervlaktewater: 1 871 ML
 • Zeewater: 99 ML
 • Water van derden: 1 868 ML

Lozing van afvalwater naar zoetwaterbestemmingen bedraagt 211 ML waarvan 201 ML naar gebieden met waterstress.
Lozing van afvalwater naar andere waterbestemmingen bedraagt 3 626 ML waarvan 1 498 ML naar gebieden met waterstress. 
Lozing van afvalwater met tertiaire behandeling bedraagt 3 838 ML waarvan 1 698 ML naar gebieden met waterstress. 
Ons afvalwater werd gefilterd op ons eigen terrein.

Waterverbruik  (GRI 305-5)

Het totale waterverbruik bedraagt 6 439 ML waarvan 4 356 ML uit gebieden met waterstress.

(1) Gegevens verstrekt door de fabrieken
(2) Waterstress: in gebieden met waterstress is de verhouding tussen de totale jaarlijkse wateropname en de totale jaarlijkse beschikbare hernieuwbare watertoevoer hoog (40-80%) of extreem hoog (>80%)