download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Wij staan voor verantwoordelijke en duurzame business praktijken in al onze zakelijke en maatschappelijke relaties. Onze aankoop- en innovatieprogramma’s verbeteren de duurzaamheid over de gehele waardeketen.

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn in de lokale gemeenschappen. We communiceren met de lokale overheden op een transparante, constructieve manier. Wij ondersteunen geen politieke instellingen en nemen in onze berichtgeving een neutrale positie in met betrekking tot politieke kwesties. We verbinden ons er toe de nationale wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Bert De Graeve ontmoet de Chinese Premier Li Keqiang in Brussel

In oktober 2018 hebben Bert De Graeve, Voorzitter van Bekaert, en een selecte groep zakelijke en politieke leiders, de Chinese Premier Li Keqiang ontmoet tijdens de vergadering van Asia-Europe Meeting in Brussel (België).

Ideal Alambrec Bekaert lanceerde nieuwe Bouwgids

In 2018 lanceerde Ideal Alambrec Bekaert de nieuwe Bouwgids. Deze gids is ontwikkeld voor bouwvakkers om hen de instrumenten en best practices voor veilige bouw- en constructiesystemen te bieden.

De lancering omvatte een trainingsprogramma in verschillende steden in Ecuador. Er werden 300 mensen opgeleid en extra opleidingen voor 2019 zijn reeds gepland. De doelstellingen van de opleidingen zijn voornamelijk: goede praktijken, correct gebruik van kwalitatieve materialen en veiligheid.

Dankbetuiging

We danken het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Belgische federale regering. De subsidies en stimuli voor R&D-projecten met hooggeschoold wetenschappelijk personeel en onderzoekers in Vlaanderen zijn essentieel voor het behoud van de R&D-activiteiten in Belgiƫ.