download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

better together met klanten

We zijn open en eerlijk met onze zakelijke partners. We verwachten van hen dat zij zich houden aan de businessprincipes die overeenstemmen met internationaal geaccepteerde ethische normen.

Bekaert is sterk aanwezig in verschillende sectoren. Dit maakt Bekaert minder gevoelig voor sectorspecifieke trends en het komt ook onze klanten ten goede, omdat oplossingen die we ontwikkelen voor klanten in de ene sector vaak de basis vormen voor innovaties in andere sectoren.

Sectoriële uitsplitsing van Bekaerts gezamenlijke omzet in 2018:
 
Bekaert heeft productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 40 landen en bouwt langetermijnrelaties met klanten en leveranciers op, waar we ook actief zijn.
 
Onze geografische aanwezigheid en ons productaanbod zijn afgestemd op de lokale businessopportuniteiten en vraag. Dit is zichtbaar in de sectoriële uitsplitsing per segment.

 

 

Vijftig jaar Bekaert in Japan

Bekaert Japan vierde zijn 50-jarig jubileum in juni 2018 op de Belgische ambassade in Tokio. Country manager Masayuki Nakatsuji en zijn team nodigden hierbij belangrijke klanten en leveranciers uit. In hun toespraken benadrukten CEO Matthew Taylor en daarna EVP Noord-Azië Jun Liao het belang van Japanse ondernemingen voor Bekaert, zowel vanuit een bedrijfs- als cultureel perspectief, waarbij werd benadrukt wat ons bindt: "We hebben dezelfde drang om te streven naar verbetering en uitmuntendheid, de beste van allemaal te zijn, 'dantotsu' te zijn." Bekaert produceert staalvezelproducten in Japan en werkt nauw samen met vele Japanse bedrijven als voorkeursleverancier voor hun wereldwijde productieorganisaties.

Bekaert nodigt Mexicaanse boeren uit op omheiningsworkshop

Als voorbeeld van het plaatsen van onze klant in het hart van onze business, organiseerde het team van Bekaert Mexico een workshop voor veehouders over hoe ze omheiningsproducten kunnen installeren.

Mexico

Belgo Bekaert Arames als topbedrijf voor landbouwersBelgo 

Belgo Bekaert Arames won de eerste prijs bij twee online enquêtes voor ranchhouders en boeren. De krant O Popular en landbouwersmagazine Revista AG organiseerden elk een online verkiezing voor ranchhouders waarbij ze hun favoriete bedrijven in specifieke categorieën moesten aanduiden. In beide enquêtes werd Belgo Bekaert Arames gekozen als het topbedrijf voor staaldraad, waarbij het bedrijf een Pop List award (O Popular) en een Touro de Ouro (Revista AG) kreeg.

Week van de Klant

Groeiend inzicht in de klanten is niet alleen relevant voor onze marketing- en verkoopteams of onze business development teams. Bekaert organiseert jaarlijks een Week van de Klant op verschillende locaties over de hele wereld. Door middel van informatiesessies, workshops en klantenbezoeken hebben medewerkers uit alle afdelingen geleerd wie onze klanten zijn en wat we kunnen doen om ze beter van dienst te zijn. 

In 2018 hebben we het concept globaal uitgebreid. Bekaert Wire Indonesia,  bijvoorbeeld, heeft het evenement voor het eerst georganiseerd. Vier belangrijke klanten kwamen de producten die ze produceren met Bekaert staaldraad demonstreren en deelden informatie over wat ze belangrijk vinden op het vlak van kwaliteit en service. Het evenement werd een echte eye-opener voor onze werknemers die klanten persoonlijk konden ontmoeten en meer leren over hun processen, producten en markten.

Ondersteunen van de duurzaamheidsprogramma's van onze klanten

We werken actief samen met klanten in duurzaamheidsinitiatieven. We steunen hun duurzaamheidsprogramma’s door specifieke acties in ons beleid te implementeren en we sluiten ons aan bij duurzaamheidsinitiatieven en -standaarden om aan hun prioriteiten bij te dragen. Door ons als een sociaal en ecologisch verantwoorde leverancier te gedragen, helpen we onze klanten om hun doelen op vlak van duurzaam ondernemen te bereiken.

Innovatie en gezamenlijke ontwikkeling

Meer dan 80% van Bekaerts wereldwijde portfolio van R&D-projecten richt zich op duidelijke voordelen op het vlak van gezondheid en veiligheid, en het milieu. Zij dragen bij tot het realiseren van de duurzaamheidsambities van onze klanten en van onze eigen bedrijfsactiviteiten. Deze R&D-projecten bestaan uit innovaties die:

  • het gebruik van natuurlijke en schadelijke grondstoffen beperken
  • het energieverbruik en de uitstoot verminderen
  • recyclagemogelijkheden vergroten
  • zorgen voor meer veiligheidy
  • inspelen op de behoeften van de markt voor hernieuwbare energie

Het is ons doel om het aandeel van de inspanningen van R&D die direct met duurzaamheid te maken hebben, te verhogen naar 90% in 2025. Daarom hebben we een specifieke classificatie toegevoegd in onze R&D-projectmanagementtool om metingen en prioritering te verbeteren.

Bekaert India ontvangt prijzen van klanten

Bekaert India ontving twee van de vier prijzen uitgereikt door Parker Hannifin India aan leveranciers van rubberversterking. Bekaert heeft de prijzen gewonnen voor 'Outstanding Performance in Continuous Improvement' en 'Outstanding Performance in Delivery'. We hebben ook een erkenning ontvangen voor ‘Excellence in Customer Satisfaction’. Daarnaast won Bekaert India voor het derde achtereenvolgende jaar de ‘Company of the Year’ award bij de TRILA Awards (Tyre &  Rubber Industry Leadership Acknowledgement), in de categorie ‘Reinforcement Products’.

Bekaert houdt belangrijke toespraak op Global Tire Tech Forum 

Editie 2018 van het Global Tire Tech Forum, georganiseerd door de China Tire Industry Association (CRIA), vond in juni plaats in Hefei City in de provincie Anhui. Meer dan 260 internationale en Chinese vertegenwoordigers van alle spelers in de bandentoeleveringsketen namen deel aan het evenement.

Bekaert werd uitgenodigd om een key note-toespraak te houden over de ontwikkeling van staalkoord met super-/ultrahoge treksterkte om het gewicht van de band en de rolweerstand te verminderen. Het evenement was een perfecte gelegenheid om branchegenoten en klanten te ontmoeten die geïnteresseerd zijn in waardecreatie voor de bandenindustrie.

Bij de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten met klanten besteedt Bekaert veel aandacht aan de vertrouwelijkheid en geheimhouding van klant- en onderzoeksgegevens. Als markt- en technologieleider in diverse markten zijn wij ons bewust van de conformiteitsregels en de noodzaak van de juiste systemen en het juiste gedrag die nodig zijn om intellectuele eigendomsrechten en gegevensbescherming te waarborgen. Bekaert heeft geen formele klachten van klanten ontvangen over potentiële inbreuken in deze materie.

(GRI 418-1)

In 2018 implementeerde Bekaert alle noodzakelijke maatregelen, beleidslijnen, procedures en processen voor conformiteit met de AVG (GDPR). De vertrouwelijkheidsbeginselen inzake gegevensbescherming van deze EU-verordening worden uiteraard ook nageleefd ten aanzien van onze klanten wereldwijd.

(GRI 418-1)

Luisteren naar onze klanten

We werken samen met klanten en leveranciers bij het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken en het uitwerken van industrie-analyses. Klantenbevragingen worden jaarlijks of tweejaarlijks uitgevoerd in alle sectoren en regio's en zijn gebaseerd op standaardmethodologieën of worden op maat gemaakt op verzoek van de specifieke klant.

(GRI 102-43 + GRI 102-44)

Bekaert Noord-Amerika ontwikkelt e-commerceoplossingen voor klanten geïnteresseerd in landbouwafrasteringen

Om een betere dienstverlening te bieden aan deze landbouwklanten ontwikkelt Bekaert Noord-Amerika een online self-serviceportaal. Klanten werden uitgenodigd om hun feedback te delen met het doel een interface te maken die voor hen ook echt een toegevoegde waarde kan betekenen. Dit past in de strategie van Bekaert om te streven naar customer excellence.

Bekaert heeft een Net Promotor Score (NPS) enquête uitgevoerd in alle businesses en op wereldwijde schaal. In 2017 betrof het onderzoek bij de eerste klantengroep 50% van Bekaerts klanten die 80% van de omzet vertegenwoordigen. In mei 2018 werd de resterende 50% gevraagd om deel te nemen. Het was de eerste keer dat Bekaert een wereldwijde, complete NPS-enquête georganiseerd heeft.

NPS Logo 350w

De gezamenlijke score van beide fasen was 49, veel hoger dan het gemiddelde voor internationale B2B productiebedrijven. De enquête schat de loyaliteit van klanten in door te meten hoe waarschijnlijk het is dat klanten Bekaert aan andere bedrijven, collega's of zakelijke partners zouden aanbevelen. De coördinatie en analyse van de enquête werden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksagentschap, de ICMA Group. 

Net Promoter Scores voor internationale B2B productiebedrijven bedragen gemiddeld 20 tot 30. Bekaert was zeer tevreden met de score van 49. Bovendien weerspiegelt het responspercentage van 28%, vergeleken met een typische benchmark van 10% tot 15% voor online enquêtes, het hoge engagement van onze klanten om nauw met ons samen te werken als businesspartners.  

Nog belangrijker voor Bekaert zijn de resultaten per businessactiviteit en regio, op basis waarvan we de klantrelaties en -uitmuntendheid beter kunnen begrijpen en verbeteren. Er is een nieuwe NPS-enquête gepland in 2019.  

Open innovatie

Naast klantspecifieke R&D-activiteiten streeft Bekaert ook naar internationale samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen om open innovatie rond verschillende onderzoeksthema's te bevorderen. . De academische partnerschappen richten zich vooral op fysische metallurgie, metaaldeklagen en modellering. In 2018 hebben we onze samenwerkingsprogramma's met academische instellingen, technologieclusters en onderzoekspartners uit verschillende delen van de wereld voortgezet. In 2018 werden twee partnerschappen toegevoegd: De Universiteit van Eindhoven (Nederland) en de Universiteit van Praag (Tsjechië).Technology partnerships