download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

better together met leveranciers

Onze toeleveringsketen

Walsdraad is de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van staaldraadproducten. Bekaert koopt verschillende soorten walsdraad van staalbedrijven van over de hele wereld en verwerkt deze tot staaldraad en staaldraadproducten door mechanische en hittebehandelingsprocessen en unieke deklaagtechnologieën toe te passen. De draadproducten van Bekaert worden geleverd aan industriële klanten die ons materiaal verder verwerken tot half- of eindproducten, of aan eindklanten, rechtstreeks of via distributiekanalen.

Bekaert heeft ongeveer 20 000 actieve leveranciers, waarvan 52% levert aan EMEA, 8% aan Latijns-Amerika, 9% aan Noord-Amerika en 31% aan Pacifisch Azië.
Walsdraad vertegenwoordigt meer dan de helft van de totale aankopen van Bekaert en wordt besteld bij verschillende leveranciers wereldwijd. Het toeleveringsproces wordt beheerd door de aankoopfunctie.

(GRI 102-9)

 

Bouwen aan een duurzame toeleveringsketen

De aankoopafdeling van Bekaert heeft haar engagement met de leveranciers versterkt om het bewustzijn voor en de controle op duurzaam ondernemen bij onze leveranciers te verbeteren. De Bekaert Gedragscode voor Leveranciers legt de vereisten op het vlak van milieu, tewerkstelling en governance vast waaraan de leveranciers moeten voldoen (of waarvan ze moeten bewijzen dat ze die naleven). Op het einde van 2018 vertegenwoordigde dit engagement 91% van de bestedingen, vergeleken met 82% in 2017, waaruit blijkt dat we goed op weg zijn om ons doel te bereiken.

Het gebruik van speciale overeenkomsten voor onze belangrijkste leveranciers (Key Supplier Agreements) blijft zeer belangrijk voor de aankoop van walsdraad en is nu uitgebreid naar de andere toeleveringscategorieën. Deze overeenkomsten zijn meerjarige partnerschappen waarin nadrukkelijk duurzaamheid, integratie en innovatie van de toeleveringsketen centraal staan.

Alle walsdraadleveranciers en leveranciers van andere kritische materialen, en alle nieuwe leveranciers worden jaarlijks formeel beoordeeld, en corrigerende actieplannen worden opgelegd als de minimaal vereiste niveaus niet zijn bereikt. Deze actieplannen worden nauwgezet gecontroleerd om de focus op een sterke verbetering te verzekeren.

Bij Bekaert volgen we de EU REACH-regelgeving nauwlettend om naleving te garanderen. Wij werken samen met onze leveranciers om hun REACH-naleving te verifiëren in het toeleveringsproces van grondstoffen.

Bekaert heeft 39 leveranciersaudits uitgevoerd in 2018 ten opzichte van 30 in 2017. In 2017 had Bekaert een doel gesteld om jaarlijks 35 audits uit te voeren tegen 2020 en 40 audits per jaar tegen 2025. Aangezien we in 2018 al het doel voor 2020 hebben bereikt, hebben we onze doelstellingen in 2020 opgetrokken tot 40 voor 2020 en 45 voor 2025. 

(GRI 308-1 + GRI 407-1 + GRI 408-1 + GRI 409-1 + GRI 414-1 + GRI 414-2)

Verantwoord aankopen van mineralen

Bekaert erkent het belang van verantwoord aankopen. In 2018 hebben alle leveranciers onder het Responsible Minerals Initiative (RMI), voorheen bekend als het Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI), de Bekaert Gedragscode voor Leveranciers ondertekend (of bewijs geleverd dat ze de principes ervan naleven) en 100% van onze tin- en wolfraamleveranciers hebben het meest recente Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) ingevuld. Dit is een initiatief van de Responsible Business Alliance (RBA), de voormalige Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), en het Global e-Sustainability Initiative (GeSi), die ondernemingen uit verschillende sectoren helpen om problemen met mineralen in hun toeleveringsketen aan te pakken. 

88% van de leveranciers die onder het RMI vallen, hebben het Conflict Free Minerals-beleid en nalevingsplan van Bekaert onderschreven. 

In 2017 stelde Bekaert als doel om 100% van haar tin- en wolfraamleveranciers in 2020 jaarlijks het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) te laten invullen. We hebben dat doel al bereikt in 2018. We hebben ook een plan opgesteld om te voldoen aan de verwachte wetswijzigingen in 2021.

Lokaal aankopen

Bekaert koopt grondstoffen en andere leveringsbehoeften lokaal aan (d.w.z. in dezelfde regio als waar de materialen verwerkt worden), tenzij de aankoopmogelijkheden onvoldoende zijn wat betreft kwaliteit of kosten.

Bekaerts leveringsbronnen en verbruik per regio (regio's: EMEA, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Pacifisch Azië).

(GRI 204-1)
 

Andere marktgebonden gegevens

Directe gegenereerde en gedistribueerde economische waarde: alle gegevens zijn beschikbaar in het hoofdstuk Financieel overzicht van Bekaerts Jaarverslag 2018 §5.3, § 5.4, § 5.6, § 6.12

(GRI 201-1)