download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

Communiceren met en betrokkenheid van onze medewerkers

Het engageren en empoweren van onze medewerkers zijn belangrijke succesfactoren doorheen ons hele transformatietraject. We empoweren onze teams met verantwoordelijkheid, autoriteit en aansprakelijkheid en rekenen op het engagement van elke Bekaert-medewerker om de prestaties te verbeteren.

(GRI 102-43 + GRI 102-44)

 • Bekaerts wereldwijde excellence-programma’s: BMS (Bekaert Manufacturing System); BCE (Bekaert Customer Excellence); BeCare (Bekaerts safety excellence-programma); SCE- (Supply Chain Excellence) en het Fit for Growth-programma stellen onze organisatie in staat om onze prestaties en focus naar een hoger niveau te tillen. Ze brengen onze mensen ook samen als een betrokken gemeenschap die altijd beter wil doen.
 • Na de uitgebreide werknemersbevraging doorheen de hele organisatie in 2017 heeft Bekaert een vervolgenquête georganiseerd om de huidige niveaus van werknemersbetrokkenheid te meten. Het was de bedoeling de evolutie en de impact te meten ten opzichte van 2017 en de impact van de acties die genomen werden in 2018. We willen deze resultaten gebruiken om de engagementsactiviteiten verder te verbeteren. De bevraagde onderwerpen omvatten duurzaam engagement, samenwerking, communicatie, talent & ontwikkeling, veiligheid & welbevinden en vooruitgang volgend op de acties na de Your Voice Counts-bevraging van 2017. De resultaten van 2018 tonen aan dat de duurzame betrokkenheid bij Bekaert verbeterd is. Onze werknemers waarderen met name de inspanningen die zijn gedaan om de acties te implementeren die na de eerste enquête werden vastgelegd. In 2019 wordt opnieuw een organisatiebrede werknemersenquête georganiseerd. 

Team Venezuela – het meest geëngageerde team wereldwijd 

Na de werknemersenquête van 2017 hebben teams over de hele wereld meer inspanningen gedaan om werknemers te betrekken. Eén van de vele initiatieven was de introductie van een erkenningsprogramma en een award evenement voor het team in Venezuela om waardetoevoegende projecten te belonen die werden ontwikkeld en geïmplementeerd bij Vicson. 
De resultaten werden niet enkel rationeel, maar ook emotioneel goed onthaald. Ondanks de politieke situatie en de economische en humanitaire crisis in Venezuela was de trots en betrokkenheid van ons Vicson-team duidelijk zichtbaar in de resultaten van de Pulse-enquête van 2018. De uitzonderlijk hoge betrokkenheidsscore (98%) laat zien dat werknemers zich gerespecteerd en gehoord voelen. Bovendien benadrukken ze het gevoel van persoonlijke voldoening in hun werk bij Bekaert. Aan alle vragen in de enquête werden topscores gegeven, wat van ons team in Venezuela het meest betrokken team maakt van alle Bekaert-vestigingen wereldwijd!

 • Het Bekaert Intranet is een plek waar medewerkers kennis kunnen delen en bekomen, snel relevante informatie kunnen vinden, met collega’s in contact kunnen komen, kunnen samenwerken met teamleden rond gemeenschappelijke ontwikkelingsprogramma's en actief kunnen bijdragen aan doeltreffende communicatie binnen de onderneming. Bovendien wordt het interne bedrijfsplatform voor sociale media intensief gebruikt om best practices, ideeën en vieringen te delen.
 • De CEO van Bekaert nodigt alle managers van over de hele wereld uit om deel te nemen aan de jaarlijkse International Management Conference en meerdere webcasts. Ieder kwartaal wordt via een intern trapsgewijs communicatieproces informatie over de prestaties en activiteiten van Bekaert gedeeld met alle medewerkers van alle locaties wereldwijd.

better together, de film

Hoe ver reiken uw ambities?

Bij Bekaert geloven we dat samenwerken tot betere prestaties leidt. Met collega's van 8 nationaliteiten hebben we in 2018 een video gemaakt die toont wat better together voor ons betekent. 

Onze teams tonen de weg! Alle acteurs in de better together video zijn Bekaert-medewerkers: 

Surfers: Consuelo, Catherine, Luna, Catalina, María José, Javiera, Rocía – Mountain climbers: Jaromil, Robert Constantin, Jozef, Marián, Alisa – Xiangqi players: Jacky, Daniel, Kony, Jimmy – Voetballers: Manuel, German, Dioniso, Pablo, Christian, Richard, Miguel, Gerardo, Federico, Daniel, Carlos, Robert, Carlos, Roberto, Christian, Miguel, Alejandro, Pablo, Miguel – Atleten: Jana, Monika, Zuzana, Petra, Csilla, Silvia – Shoppers: Maggie, Cecile, Tammy, Jenny, Danial, Kony, Hansen – Kanoovaarders: Carla-Anamaria, Jana, Miroslav, Tomáš, Andrea – Vrienden bij het kampvuur: Rodrigo, Ivonne, Sergio, Yorka, Francisca, Gianfranco, Jorge, Silvana – Mountain bikers: Sergey, Alexandra, Dragomir, Jana, Peter – Studenten: Tabitha, Kytai, Fleur, Jerre, Sander, Fabian, Mathura, Eline, Bram – Joggers: Hansen, Jenny, Stijn, Catherine.

Vakbonden en collectieve arbeidsovereenkomsten

We erkennen het recht van iedere medewerker om zich al dan niet bij een vakbond aan te sluiten. 82% van onze medewerkers wereldwijd valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.

Overeenkomsten met vakbonden worden lokaal gesloten en omvatten de volgende elementen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het recht om onveilig werk te weigeren
 • Gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers
 • Deelname van werknemersvertegenwoordigers op gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplaats
 • Controles, audits en ongevallenonderzoeken
 • Training en opleiding
 • Klachtenprocedure
 • Periodieke controles

(GRI 102-41 + GRI 403-4 + GRI 407-1)

Leren en ontwikkelen

We stimuleren talent door loopbaanontwikkeling en levenslang leren. We hechten veel belang aan het creëren van uitdagende carrièregerichte en persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor onze medewerkers. Trainingsprogramma’s omvatten niet alleen technische en jobspecifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving.

Teamleider van de dag in India

Onze fabriek in Ranjangaon (India) heeft een nieuw programma op hun campus geïmplementeerd, genaamd ‘Teamleider van de dag’. Een operator neemt de rol op van teamleider gedurende één dag en behandelt alle werkactiviteiten; van het voeren van prestatiegesprekken tot het managen van andere operatoren tijdens de dienst. Een van de collega's in Ranjangaon stelde dat 'Teamleider van de dag' de motor is voor prestatieverbeteringen op de werkvloer”. 

Prodalam en Inchalam winnen Chileense vakprijzen  

De Training Management Group (OTIC) van de Chileense Association of Metallurgic and Metalworking Industries (ASIMET) heeft twee Chileense entiteiten van Bekaert bekroond: Prodalam met de ‘Commitment to Employees’ award en Inchalam met de ‘Commitment to Training’ award. 

Prodalam kreeg de prijs voor de trainingsinitiatieven die in 2018 plaatsvonden. Deze omvatten het uitwerken van opleidingen voor elke jobfamilie en de samenwerking met één van de beste aanbieders van online training in het land. Hierdoor kregen alle 648 werknemers verspreid over de afstand van 4 300 kilometer die Chili lang is, dezelfde mogelijkheid om een kwalitatief hoogwaardige opleiding te volgen om hun prestaties te verbeteren en binnen de lokale organisatie en binnen Bekaert te groeien. 

Inchalam ontving de award voor zijn inzet voor voortdurende ontwikkeling door middel van het trainen van vaardigheden en competenties, waarbij in 2018 in totaal 22 929 uur effectieve training werd voltooid. Hierdoor is Inchalam een geweldige referentie met betrekking tot personeelsmanagement in de regio.

Naast de 'Commitment to Employees' en de Training awards won Inchalam de Best Innovation Management-trofee, die het bedrijf beloont voor haar voortdurend streven naar uitmuntendheid door middel van innovatiemanagement en de deelname van haar leden aan initiatieven voor culturele transformatie in innovatie.

Onze Bekaert University, opgericht in 2017, biedt training op maat voor verschillende professionele gebieden. Het biedt onze medewerkers inspiratie, knowhow en ondersteuning van collega's en leidinggevenden om kennis om te zetten in actie. In nauwe samenwerking met interne experts (zowel binnen de operaties als in de functiedomeinen) en externe leerinstanties, evalueren en ontwikkelen we voortdurend ons trainingsportfolio om ervoor te zorgen dat we altijd uitgerust zijn om te voldoen aan de toekomstige noden van onze klanten en werknemers. In 2018 lanceerden we bijkomende academies die onze transformatieprogramma's ondersteunen. We hebben nu een aantal operationele academies, waaronder Commercial en Manufacturing. 

Standaardiseren van onze werkmethodes via de Manufacturing Academy

Om ervoor te zorgen dat de transformationele impact van eerdere BMS implementaties blijft, heeft Bekaert in 2017 de Bekaert Manufacturing Academy opgericht. Met dit programma kunnen we onze competenties uitbreiden en onze normen en best practices verbeteren en delen, zodat onze manier van werken blijft evolueren. In 2018 lag de focus van de Academy op het verhogen van de productiviteit, standaardisering en toepassing van 5S en de opleiding van een internationale groep van Bekaert-trainers die verantwoordelijk zijn om de beste praktijken aan te leren op de werkvloer.

Gemiddeld aantal uur training per medewerker

In 2018 kreeg elke medewerkers gemiddeld 42 uur opleiding. (1)

 

(1) Met uitzondering van BBRG